โปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เฉพาะ สำหรับลูกค้าที่จองผ่าน OTA หรือเว็บไซต์หลักของโรงแรม (เลือกได้ 1 รายการต่อห้อง)

        - ฟรีรถรับ ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เที่ยว (รับหรือส่ง)
        - ฟรีอาหารเช้าสำหรับ 1 ท่าน
        - รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการนวดไทย
        - รับส่วนลด 10% ร้านอาหารสกายบาร์ (ไม่รวมเครื่องดื่ม) *เงื่อนไขเป็นไปตามนโยบายของร้านอาหาร 
        - รับส่วนลดราคาห้องพัก 10%

หมายเหตุ โปรดแจ้งรายการที่ท่านเลือกรับสิทธิประโยชน์ ให้พนักงานตอนรับของเราตอน Check in (ถ้าไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอชดเชยเป็นเงินได้ได้)

 

ที่พักแบบชั่วคราว

 

 

ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถจองที่พักแบบชั่วคราวได้ โดยจองตรงกับโรงแรม (ผ่านเวปไซต์, Walk in,Email, Tel.) ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเข้าพักได้ระหว่างเวลา 6.00 น. - 18.00 น. โดยมีค่าใช้จ่าย 50% ของราคาห้องพักเวปไซต์โรงแรมโดยพักไม่เกิน 6 ชั่วโมงหากเกินกว่า 6 ชั่วโมงคิดตามราคาห้องพักเวปไซต์โรงแรม ทั้งนี้ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความพร้อมของทางโรงแรม