โปรโมชั่น

สิทธิประโยชน์เฉพาะ  สำหรับลูกค้าที่จองตรง หรือ จองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม  ( สามารถ เลือกได้ 1 รายการต่อห้อง)

        - ฟรีรถรับ ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ 1 เที่ยว (รับหรือส่ง)
        - ฟรีอาหารเช้าสำหรับ 1 ท่าน
        - รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการนวดไทย
        - รับส่วนลด 10% ร้านอาหารสกายบาร์ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)     

              *เงื่อนไขเป็นไปตามนโยบายของร้านอาหาร 

        - รับส่วนลดราคาห้องพัก 10%

หมายเหตุ โปรดแจ้งรายการที่ท่านเลือกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ กับทางพนักงานต้อนรับของโรงแรมตอน Check in (ถ้าไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ์   และไม่สามารถขอชดเชยเป็นเงินสดได้)

 

ที่พักแบบชั่วคราว  หรือ ราคาประหยัดเข้าพักในช่วงเวลา  06.00 น. – 18.00 น. ( 6 ชั่วโมง )

                ลูกค้าสามารถจองที่พักแบบชั่วคราวได้ โดยจองตรงกับทางโรงแรม   ผ่านช่องทางเวปไซต์ของโรงแรม , Walk in  อีเมล, โทรศัพท์. 

  •  ทั้งนี้ลูกค้าที่เข้าพักในช่วงเวลา  ระหว่างเวลา  06.00 น. - 18.00 น. จะได้รับส่วนลดพิเศษ  50%   ของราคาห้องพักทางเวปไซต์โรงแรม  โดยพักได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง   
  • หากเกินกว่า 6 ชั่วโมงคิดตามราคาห้องพักทางเวปไซต์โรงแรม
  • ทั้งนี้ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความพร้อมของทางโรงแรม