บริการห้องคาราโอเกะแบบส่วนตัวสำหรับท่านจะร้องเพลงทานอาหารกันแบบครอบครัว หรือสนุกสนานแบบเพื่อนฝูงก็ได้เช่นกัน โดยห้องคาราโอเกะของเราสามารถรองรับลูกค้าได้ตั้งแต่ 

7-10 ท่าน โดยแต่ละห้องตกแต่งในสไตล์ที่แตกต่างกัน โดยมี  2 รูปแบบด้วยกันดังนี้ 

 

รูปแบบที่ 1 ชุดโซฟาใหญ่ 7 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง และโต๊ะรับประมานอาหาร 4 ที่นั่ง

รูปแบบที่ 2 โต๊ะทานอาหารยาว 7-9 ที่นั่ง และชุดโต๊ะกลางพร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง 

 
ห้องที่ 1 ห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4