รถรับส่ง

การบริการรถรับส่งสนามบิน 24 ชม.  ( 30 นาที )

สนามบินสุวรรณภูมิ – โรงแรมสุวรรณภูมิ   ราคา  100  บาทต่อห้อง

โรงแรมสุวรรณภูมิ – สนามบินสุวรรณภูมิ   ราคา  100  บาทต่อห้อง

จุดนัดพบ

ภายในอาคารผู้โดยสารออกชั้น 2  ระหว่างประตูหมายเลข 3 และ 4  ถัดจากเคาน์เตอร์ AOT Limousine  มองหาป้ายสีน้ำเงิน “  SUVARNABHUMI VILLE “  และติดต่อพนักงานของเราที่นั่น  หรือโทรหาพนักงานของเราที่หมายเลขโทรศัพท์   +66 (0) 98 267 3888

ถ้าคุณไม่สามารถมองหา พนักงานเราเจอ โปรดไปที่เคาน์เตอร์สอบถามข้อมูล หรือโทรศัพท์ติดต่อแผนกตอนรับของโรงแรมได้ที่   +66 (0) 98 267 3888

โปรดทราบว่า  การบริการรับส่ง  ที่เป็นกรุ๊ป  หรือโทรแจ้ง ที่เป็นเที่ยวบิน  จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินให้ทางโรงแรมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทางมาถึง

หมายเหตุ :  เนื่องจากเราไม่สามารถจอดรถรอลูกค้าที่นอกอาคารสนามบินได้  และเวลาเดินทางมาถึงของลูกค้าก็ไม่แน่นอน  แต่เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน  โดยเราจะไปรับลูกค้าหลังจากที่โทรติดต่อโดยพนักงานของเรา  ที่สนามบิน  โดยใช้เวลาประมาณ  15-20  นาที